مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

رییس دیوان محاسبات کشور


رییس دیوان محاسبات کشور یکی از پیامدهای هوشمندسازی سازمانی را افزایش بازدهی در سطوح مختلف از جمله سرمایه گذاری دانست و گفت: این دوره پنج ساله در بنگاه های اقتصادی می تواند بازدهی را پنج برابر کند.

به گزارش ستادخبری اجلاس دکترعادل آذررییس دیوان محاسبات کشور با حضور در اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور با تاکید براینکه اگرهوش سازمانی شامل هوش مصنوعی و هوش انسانی در کنار هم قرار گیرند ، می توان شاهد تحول اداری ، سازمانی و افزایش کارآمدی سیستمی شد گفت: اسناد مالی الکترونیکی در اکسیر هوشمندی سازمانی قرار دارد ضمن آنکه هر فعالیتی که در محیط یک نهادی انجام می شود بروز و ظهور آن در قالب پول خواهد بود و قرار گرفتن تکنولوژی اطلاعات در کنار دانش انسانی می تواند یک نهاد را به سازمان هوشمند برساند در غیر این صورت برنامه ریزی میسر نخواهد بود.


وی همچنین بهره وری نیروی انسانی را از دیگر پیامدهای هوش سازمانی دانست و گفت‌: در یک دوره پنجساله در دولت 13 درصد و در بنگاه ها 42 درصد سبب افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود.

 

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه ، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بازدهی سرمایه گذاری در یک دوره پنجساله، صرفه جویی در هزینه ها، بهبود در زمان انجام فعالیت ها، رضایت مشتری، افزایش پرداخت کارکنان، بهبود محیط کسب و کار، تصمیم گیری و بهبود در کشف خطا را از پیامدهای هوشمندی سازمانی برشمرد.

 

عادل آذر با اشاره به بحث حذف برخی از دهک ها در پرداخت یارانه ها نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از داده های افراد به درستی ثبت نشده است، به همین خاطر امکان حذف 30 درصد دهک یارانه بگیر توسط دولت وجود ندارد بنابراین برای چنین اقدامی نیازمند شناسایی و جمع آوری اطلاعات و داده ها هستیم که این اقدام تنها توسط ماشین صورت می گیرد.

 

وی نقش بکارگیری نظام الکترونیک در استفاده از آمار تاکید کرد وگفت:من به عنوان فردی که سابقه 7 ساله در مرکز آمار ایران دارم، به جرات می توانم بگویم که در موضوع قطع یارانه دهک های توانمند جامعه ، امکان شناسایی بیش از 5 درصد افراد توانمند مالی را نداریم و این مشکل هم به علت آن است که افراد داده های خود را ثبت نمی کنند .

 

وی تاکید کرد: در حوزه حکومت اتوماسیون اداری بخش زیرساختی محسوب می شود و اگر همه عوامل با ‌آن همراه شوند ، نظام اداری ما را متحول خواهند کرد ضمن اینکه هم اکنون سرمایه گذاری هنگفتی به لحاظ سخت افزاری برای بکارگیری از نظام الکترونیک صورت گرفته است.

 

رییس دیوان محاسبات کل کشور همچنین در خصوص مجلس هوشمند گفت: باید سیستم قوانین در مجلس به گونه ای طراحی شود که در صورت ارائه هر مواد قانونی با قوانین بالاسری و اصلی کشور سنجیده شود و مغایرت ها نشان داده شود و این اقدام تنها توسط ماشین می تواند صورت گیرد و اگر هر نماینده چندین مشاور هم داشته باشد امکان تشخیص و تمیز این مغایرت ها وجود نخواهد داشت.

 

عادل آذر با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کل کشور گفت: یکی از گرفتاری ها این است که از مجموع 475 سازمان و نهادی که تفریغ بودجه آن ها را انجام می دهیم، تنها 12 نهاد به این سیستم متصل هستند و یکی از برنامه های تشویقی دیوان محاسبات در آینده این است که هر دستگاهی که با این سیستم کار کند می تواند تاییدیه دریافت کند.

 

وی درپایان خاطر نشان کرد:برای رسیدن به هوشمندی سازمانی نیازمند مدیریت دانش، شفافیت سازمانی و بهره وری سازمانی هستیم که در نهایت به مشروعیت سازمانی منجر خواهد شد که در نتیجه شهرت سازمانی خروجی آن خواهد بود.

دوشنبه 17 آبان 1395 - 10:08