مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

رییس سازمان استاندارد ملی ایران


نیره پیروز بخت در اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور با بیان اینکه دنیای الان دنیای استفاده از ابزارهای ارتباطی برپایه الکترونیک است گفت: دنیای کنونی الان برای انجام فرآیند یک کار در نظام اداری وابستگی خیلی کمتری به کاغذ دارد چرا که الان عصر تکنولوژی و انتقال بار اطلاعاتی به فضای وب است.

وی گفت: با توجه به اینکه موضوع این همایش اتکا به حذف محصولی بنام کاغذ است برگزاری این اجلاس اتفاق بسیار خوبی است ضمن آنکه هم اندیشی که بر پایه استفاده از فناوری اطلاعات است راهی روشن و مسیری سهل برای دسترسی آسان به اطلاعات است.

رییس سازمان استاندارد ملی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: در کشور ما نقایص و نواقصی در این حوزه وجود دارد اما یکی از مهمترین اهدافی که دولت ها برای  یکپارچه سازی خدمات با قابلیت دسترسی آسان برای شهروندان بایدورود به این حوزه  با پتانسیلی قوی است ضمن آنکه باید این رویه در تمام حوزه ها عملیاتی و اجرایی شود.

پیروز بخت گفت: خوشبختانه کشور ما از اوایل دهه 80 طی بخشنامه هایی که توسط دولت تبیین شد نگاه به این حوزه تغییر کرد و این امر سبب ساز ارتقای خدمات با استفاده از فناوری اطلاعات به مردم و مکاتبات بین بخشی سازمانها شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و ورود فضای وب به تمامی بخش های جامعه باید حرکتی جهادی در این حوزه از سوی سازمانها،نهادها و دستگاه های اجرایی صورت گیرد تا بتوان کاغذ را از سیکل اداری حذف و از فناوری های آی تی در تمامی بخشها استفاده کرد.

 

دوشنبه 17 آبان 1395 - 10:10