مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

محسن برزو زاده : در زمینه الکترونیکی کردن اسناد اداری نیازمند همکاری و وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی هستیم


محسن برزوزاده، مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین سخنران این مراسم با اشاره به تعاریف سند الکترونیک، بر لزوم حذف کامل اسناد و مکاتبات کاغذی از چرخه‌ اداری کشور تاکید کرد و گفت: در این راستا اقداماتی صورت گرفته است تا در فرآیند خزانه‌داری الکترونیک، شاهد حذف کامل کاغذ و کنار گذاشتن چرخه معیوب بوروکراسی باشیم و خدمت‌رسانی بهتر و بیشتری در راستای تامین منابع مالی پرداخت هزینه‌ها و اهداف دولت به مردم داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به وظایف ذی‌حسابان در نهادها و دستگاه‌های اجرایی گفت: در زمینه الکترونیکی کردن اسناد منع و مشکل قانونی نداریم ولی نیازمند همدلی، همکاری و وحدت رویه در این زمینه‌ایم؛ هم اکنون در وزارت اقتصاد و دارایی پروژه‌ای تحت عنوان«سماد» طراحی و تدوین شده که هدف اصلی و اساسی آن حذف اسناد و مکاتبات کاغذی از چرخه اداری کشور است.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیرن و دست‌اندرکاران دستگاه‌ها و نهادهای دولتی خواست تا با فراهم کردن زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای اداری، دولت را در تحقق دولت الکترونیک یاری رسانند.
وی در خاتمه بار دیگر بر وحدت رویه دستگاه‌های اجرایی در خصوص الکترونیکی کردن فرایندهای اداری تاکید کرد و گفت: هم اکنون به دنبال محتوا و فرمت الکترونیکی اسناد اداری هستیم و از فعالان بخش خصوصی نیز می‌خواهیم که از ظرفیت و قابلیت خود برای کمک به خزانه‌داری الکترونیک استفاده کنند تا دولت به اهداف از پیش تعیین شده‌اش دست یابد.

چهارشنبه 19 آبان 1395 - 11:56