مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

صدور گواهی نامه آموزشی در همایش بزرگ نظام اداری کشور


در حاشیه چهل و هفتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور و سومین اجلاس مشترک مدیران فناوری اطلاعات کارگاههای آموزشی برگزار و گواهی آموزشی تقدیم خواهد شد.

چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 7:46