مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

اعلام اسامی دستگاه های برتر و برگزیده


در همایش بزرگ نظام اداری کشور ( دبیرخانه ، اسناد ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ) به دستگاه های برگزیده و برتر تندیس و لوح تقدیر اهداء خواهد شد و از تلاش ها و زحمات آنان در تحقق نظام اداری کارآمد ، الکترونیکی و پاسخگو قدردانی به عمل خواهد آمد.

چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 14:13