مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

تاریخ برگزاری 1جلاس


تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت ماه 1396 محل برگزاری: سالن اجلاس سران برگزارکننده: ریاست جمهوری

 

اهداف همایش :

  • بهبود خدمات دولت به مردم

 

  • هم افزایی در مدیریت یکپارچه مکاتبات و اسناد الکترونیکی دولت

 

  • استانداردسازی مکاتبات وتبادلات اسناد الکترونیکی دولت

 

  • افزایش سطح امنیت در اسناد، مکاتبات و اطلاعات الکترونیکی دولت

 

  • فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‏های نوین و خدمات دولت همراه در نظام اداری کشور

 

  • نیل به اهداف منشور حقوق شهروندی
پنجشنبه 31 فروردین 1396 - 11:49