مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

اطلاعیه شماره 2


همراه داشتن کارت ملی برای حضور در همایش الزامی است.

چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 11:25