مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

رونمایی از سامانه ها


در راستای تحقق دولت الکترونیک ، افزایش کارآمدی دولت و سرعت و سهولت در پاسخگویی به نیاز های مردم و ارباب رجوع به دستگاه دولتی رونمایی از طرح های زیر در این همایش صورت خواهد گرفت

1- طرح ملی تحول نظام مکاتبات اداری کشور 

2- طرح ملی فراداده های ضروری

3- درگاه تعاملات دولت

4- سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیکی دولت (سیماد)

5- سامانه امن مراسلات دولت ( سماد )

6- سامانه استعلام و پیگیری دولت ( رصد )

7- سامانه اسناد دولت ( ساد )

8- سند شناسنامه ملی اسناد

9- کتاب چارچوب جامع سامانه اتوماسیون اداری

 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه ها ،در روز های آینده با ما در سایت همراه باشید.

 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - 10:59