مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

اطلاعیه شماره 3


با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند ورود به اجلاس ، درب های ورودی سالن از ساعت 6:30 دقیقه صبح باز شده و پذیرای شما عزیزان خواهیم بود.

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 - 9:44